Forside
Previous ◁ | ▷ Next

Vi i HIR inviterer alle klubber og idrettslag i Halden til et møte hvor vi ønsker å starte arbeidet med hvordan vi i idretten i Halden kan få til en best mulig integrering av flyktninge-/innvandrer barn og unge. 

Møtet finner sted i Halden ishall tirsdag 13. september kl.18.00

Vennligst se vedlagte program.

 

Vi håper at mange klubber har anledning til å være med på dette møtet.

 

Halden Idrettsråd

 

Papirene til årsmøte 2016 finnes nå under dokumenter: http://www.halden-idrettsrad.com/index.php/dokumenter 

 

 

Årsmøte i Halden Idrettsråd finner sted tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.30 i Halden Ishall

Siste frist for innlevering av eventuelle forslag er tirsdag 1.mars 2016

Alle dokumenter vil bli lagt ut på vår nettside senest 1 uke før årsmøtet

Hver klubb kan stille med inntil 2 personer – en av hvert kjønn

Velkommen til årsmøtet.

 

Mvh

Styret i Halden Idrettsråd

Veldig hyggelig feiring av Halden Idrettsråds 75-års jubileum på Fredriksten Hotell lørdag 24.10. Taler, gaveoverrekkelser og mange hyggelige ord.

Tilstede var bl.a. ordfører, en representant fra Øsfold Idrettskrets samt representanter fra Haldenidrettens største bidragsytere, Sparebankstiftelsen i Halden og Berg Sparebank.

 

.
. All Right Reserve.
© Halden Idrettsråd. E.post: kontakt@halden-idrettsrad.com Telefon: 69174966
Besøksadresse: Tordenskjoldsgt 1, 1776 Halden. Postadresse: Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden.