Forside
Previous ◁ | ▷ Next

Årsmøtedato er satt til 14.mars 2017 kl. 18.30 i Halden Ishall

Her finner du rapporten i pdf. (klikk på teksten)

Rapporten inneholder bl.a.:

-Sammendrag og konklusjon

-Innledning

-Generelle anbefalinger

-Behovsanalyse

-Behovsoppfyllelse

-Vurdering av ulike hall-initiativer

 

Vi i HIR inviterer alle klubber og idrettslag i Halden til et møte hvor vi ønsker å starte arbeidet med hvordan vi i idretten i Halden kan få til en best mulig integrering av flyktninge-/innvandrer barn og unge. 

Møtet finner sted i Halden ishall tirsdag 13. september kl.18.00

Vennligst se vedlagte program.

 

Vi håper at mange klubber har anledning til å være med på dette møtet.

 

Halden Idrettsråd

 

Papirene til årsmøte 2016 finnes nå under dokumenter: http://www.halden-idrettsrad.com/index.php/dokumenter 

 

 

.
. All Right Reserve.
© Halden Idrettsråd. E.post: kontakt@halden-idrettsrad.com Telefon: 69174966
Besøksadresse: Tordenskjoldsgt 1, 1776 Halden. Postadresse: Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden.